despre apel

CĂTRE UN CARTIER CU CARACTER

Apelul de idei vizează revitalizarea cartierelor din jurul Lacurilor Plumbuita și Tei din București printr-un proces participativ de inovare urbană. Scopul este de a dezvolta idei care să transforme zona într-un laborator de inovare urbană cu intervenții transdisciplinare, promovând dezvoltarea urbană integrată și creșterea calității locuirii. Se urmărește crearea și consolidarea unui spațiu vibrant, echilibrat și incluziv.

Inovare Urbană

Crearea unui cadru de ideare și experimentare cu soluții creative ce pot adresa în mod original nevoile cartierelor și comunităților

Dezvoltare Integrată

Integrarea principiilor Noului Bauhaus European în intervenții care să susțină dezvoltarea incluzivă, sustenabilă, frumoasă a cartierelor

Colaborare locală

Conectarea actorilor și resurselor locale în jurul unei viziuni comune și mobilizarea viitoarelor parteneriate public-privat-comunitate

IDEI CREATIVE DE SCHIMBARE

Ideile trebuie să valorifice resursele existente și să se adapteze specificului zonei, integrând aspecte de mediu, culturale, sociale și economice pentru activarea, accesibilizarea și îmbunătățirea utilizării, siguranței, calității și mobilității pe terenurile publice și private destinate uzului public.

Se urmărește facilitarea dialogului și conexiunilor între cartiere și comunități, promovând un design responsabil cu impact minim asupra mediului. Inovația și creativitatea sunt esențiale, iar proiectele trebuie să răspundă nevoilor comunității prin soluții practice și eficiente în două moduri:

obiect

Obiecte sau seturi de obiecte precum instalații arhitecturale funcționale, piese de mobilier urban, și soluții de urbanism tactic sau design urban, care să acționeze ca factori catalizatori pentru activarea zonei.

proces

Intervenții sau serii de intervenții culturale, artistice, creative, sociale, de mediu, de design sau politici publice, tangibile și intangibile, care pot influența fibra spațială și socială a zonei, activând cartierele și comunitățile.

EChipă

Formată din maxim 2 membri, cu specializări diferite.

Formată din minim 2 membri, cu specializări diferite.

Durată

Durată maximă de implementare de 6 luni, cu un buget estimativ între 5.000 € și 25.000 €

Durată maximă de implementare de 12 luni, cu un buget estimativ între 15.000 € și 45.000 €

Scară

Mică-medie, cu aria de influență a propunerii între 100 și 1000 mp.

Medie-mare, cu scară de influență spațială sau comunitară în minim două cartiere,

Amplasare

Amplasare pe spații publice și /sau private cu potențial de uz public.

Resurse prin implicarea unui mix actori publici și privați dar și comunitatea.

IDEI CREATIVE DE SCHIMBARE

Ideile trebuie să valorifice resursele existente și să se adapteze specificului zonei, integrând aspecte de mediu, culturale, sociale și economice pentru activarea, accesibilizarea și îmbunătățirea utilizării, siguranței, calității și mobilității pe terenurile publice și private destinate uzului public.

Se urmărește facilitarea dialogului și conexiunilor între cartiere și comunități, promovând un design responsabil cu impact minim asupra mediului. Inovația și creativitatea sunt esențiale, iar proiectele trebuie să răspundă nevoilor comunității prin soluții practice și eficiente în două moduri:

obiect

Obiecte sau seturi de obiecte precum instalații arhitecturale funcționale, piese de mobilier urban, și soluții de urbanism tactic sau design urban, care să acționeze ca factori catalizatori pentru activarea zonei.

EChipă

Formată din maxim 2 membri, cu specializări diferite.

DURATĂ

Durată maximă de implementare de 6 luni, cu un buget estimativ între 5.000 € și 25.000 €

SCARĂ

Mică-medie, cu aria de influență a propunerii între 100 și 1000 mp.

AMPLASARE

Amplasare pe spații publice și /sau private cu potențial de uz public.

Proces

Intervenții sau serii de intervenții culturale, artistice, creative, sociale, de mediu, de design sau politici publice, tangibile și intangibile, care pot influența fibra spațială și socială a zonei, activând cartierele și comunitățile.

EChipă

Formată din minim 2 membri, cu specializări diferite.

DURATĂ

Durată maximă de implementare de 12 luni, cu un buget estimativ între 15.000 € și 45.000 €

SCARĂ

Medie-mare, cu scară de influență spațială sau comunitară în minim două cartiere.

Resurse

Resurse prin implicarea unui mix actori publici și privați dar și comunitatea.

premii

OBIECT

Trei premii în valoare de 750 € fiecare

proces

Locul 1

3000 €

Locul 2

2000 €

Locul 3

1000 €

Impact

Toate ideile aliniate cu principiile Noului Bauhaus European vor forma un portofoliu de idei pentru dezvoltare integrată prin experimente creative în zona vizată. Acestea vor primi feedback personalizat prin procesul de jurizare și vor fi consolidate într-un masterplan al zonei ce va fi făcut public și promovat prin canalele organizatorului.

Portofoliul de idei dezvoltat pentru zona vizată va fi un exemplu de inovare urbană prin consolidarea unei viziuni transdisciplinare de transformare urbană la nivel local și un prim pas spre procese colaborative ce reunesc profesioniști din domenii cât mai variate pentru soluționarea creativă a problemelor orașului.

pașii următori

În urma consolidării portofoliului de idei reieșit din competiție, organizatorul va începe un proces de facilitare de parteneriate locale pentru identificarea cadrelor necesare de parteneriat pentru realizarea viziunii și experimentarea cu ideile adunate. Ideile câștigătoare vor fi incluse cu prioritate în acest proces pentru mobilizarea resurselor necesare implementării viitoare.

UrbanizeHub va include toate ideile din portofoliu în evenimentele și inițiativele sale viitoare, orientate spre crearea de parteneriate public-privat-comunitate, pentru transformarea unui număr cât mai mare de idei în proiecte tangibile.

Gata să vii cu o idee?

Vrei să susții ideile?

organizatori

Coordonat de:

Susținut de:

Parteneri locali:

Partener strategic:

Rămâi conectat cu noi!

Pentru informații: concurs@urbanizehub.com

Copyright © 2024 UrbanizeHub. All rights reserved.